خانه / دفاع مقدس / شهدا / شهید مرتضی آوینی

شهید مرتضی آوینی